Gói trả góp

tài chính với lấy logo

Thanh toán cho mua hàng của bạn trong 4 đợt không lãi suất hoặc thanh toán ngay tháng sau với Grab.

Đây là cách nó hoạt động :

  1. Chọn sản phẩm ưa thích của bạn và tiến hành thanh toán.
  2. Lựa chọn Vồ lấy làm phương thức thanh toán của bạn.
  3. Nhập thông tin chi tiết của bạn với sự lựa chọn của bạn, xác nhận mua hàng.
  4. Đó là tất cả.

Truy cập trang web sau để biết thêm chi tiết hoặc các điều khoản và điều kiện:

tài chính với Logo ShopBack PayLater

Thanh toán cho mua hàng của bạn trong 3 đợt không lãi suất với Shopback PayLater.

Đây là cách nó hoạt động :

  1. Chọn sản phẩm ưa thích của bạn và tiến hành thanh toán.
  2. Lựa chọn ShopBack PayLater làm phương thức thanh toán của bạn.
  3. Nhập thông tin chi tiết của bạn với sự lựa chọn của bạn, xác nhận mua hàng.
  4. Đó là tất cả.

Truy cập các trang web sau để biết thêm chi tiết hoặc các điều khoản và điều kiện: